::  ROBTRON ELEKTRONIK TRADE KFT.   ::   ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA   ::
 TERMÉK KERESÉS
Lekérdezheti termék- csoportjainkat. Amennyiben ismeri kereshet azonnal cikkszámra. Egyébként szövegrész megadásával elnevezések között kereshet.
Adatkezelési tájékoztató

A Robtron Elektronik Trade Kft. (Szeged, 6726 Déryné utca 24.) továbbiakban Adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (adatvédelmi törvény) alapján az adatvédelmi nyilatkozatában kötelezi magát arra, hogy a www.ret.hu webhelyre látogatók személyes adatait és az adatvédelemmel kapcsolatos jogait tiszteletben tartja. Ehhez minden olyan technikai feltételt és eljárási szabályt létrehoz, amely a jogszabályok betartásához szükségesek. Személyes adatokat harmadik személynek nem adunk ki. Kivéve akkor, ha ez a honlapunkon megrendelt alkatrészek célba juttatásához elengedhetetlen - rendeléskor megadjuk például a csomagküldő szolgálatnak, a postának.

Adatkezelés tájékoztató célja

hogy a ret.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Adatkezelés célja

Az érintett személyes adatainak az Adatkezelő kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az érintett rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Az adatkezelés kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg.

Adatok

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Kezelt adatok köre

A regisztrációkor a következő adatokat kötelező megadni: azonosító (felhasználónév), Email-cím, szállítási név és cím, számlázási név és cím, telefonszám. Ezeket az adatokat a megrendelések kiszolgálása és kapcsolattartás érdekében tároljuk. A regisztrációhoz szükséges jelszót a rendszer titkosan, adatkezelők és más számára nem hozzáférhetően, tárolja.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Az Adatkezelő által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az adatkezelőnek megadott személyes adatok harmadik fél számára nem hozzáférhetők.

Cookie-k

Weboldalaink látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének meghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon, és személyessé téve online élményét (automata felismerés, stb.).

Analitika

Egy Weboldal analitikai eszközt használunk, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják látogatóink internetes oldalunkat. Amikor Ön felkeresi internetes oldalunkat, cookie-kat hozunk létre azzal a céllal, hogy rögzítsük, mire keresnek rá internetes oldalunkon, illetve, hogy személy szerint nem azonosítható információt nyerjünk erről. Ez az eszköz segít nekünk javítani az Ön online élményét, és fokozni internetes oldalunk felhasználóbarát jellegét. Soha nem használjuk személyes információ gyűjtésére. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, azonban Ön ezeket kitörölheti, vagy automatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár ”Segítség” címszavát válassza, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, nem fogadja el a cookie-kat.

Érintett jogai

Az érintett az általa megadott személyes adatait módosíthatja a lentiekben megadott E-mail címre eljuttatott levélben. Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adjuk meg. Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Jogosult kérni továbbá a rá vonatkozó adatok törlését, zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése írásbeli kérelemmel lehetséges.

A személyes adatok módosítását vagy törlését az alábbi módokon lehet kérni:
Postai úton: 6726 Szeged, Déryné utca 24.
Email-ben: info@ret.hu

Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Robtron Elektronik Trade Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Déryné utca. 24.
Telefon: 06 62 554-600
Fax: 06 62 554-610
E-mail: info@ret.hu
Adószám: 11083250-2-06
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57615/2012.

Jogorvoslati lehetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni jogorvoslati lehetőséggel, panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: www.naih.hu

SegítségCopyrightAdatkezelés